Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

We willen een veilige omgeving scheppen waarin elk leerling zich op een eigen niveau kan ontwikkelen, zich waardevol voelt, zelfstandig kan werken en zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Daarbij houden we rekening met de gaven en mogelijkheden van elkaar.

Bij de doop van kinderen hebben ouders beloofd dat ze hen naar Gods Woord zullen opvoeden en onderwijzen in de Christelijke leer. De school wil de ouders hierin bijstaan door te handelen naar de belofte van die ouders. Opvoeden zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking vinden wij heel belangrijk voor de omgang met en de zorg voor het kind.

Op de Casper Diemerschool kiezen we voor methodes die dekkend zijn voor de kerndoelen.

De volgende methodes worden gebruikt:

 • Bijbelonderwijs – Startpunt
 • Nederlandse taal – Taal actief versie 4
 • Aanvankelijk lezen – Veilig leren lezen KIM versie
 • Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip
 • Studerend lezen – Blits
 • Rekenen en wiskunde – Wereld in getallen versie 4
 • Aardrijkskunde – Alles in 1
 • Geschiedenis – Alles in 1
 • Natuur – Alles in 1
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling – Kanjertraining
 • Verkeer – Stap vooruit (gr. 3/4) / Op voeten en fietsen (gr. 5 t/m 8) VVN
 • Muziek – Vakdocent
 • Engels – Rosetta Stone & Take it Easy
 • Culturele vorming – Cultureel erfgoed

Voor de onderbouw worden gebruikt:

 • Gecijferd bewustzijn – rekenen-wiskunde voor kleuters
 • Fonemisch bewustzijn – werkmap voor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool