Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Onze missie is samen te vatten in twee woorden: Gelovend groeien

Uitgangspunt voor ons onderwijs is, dat ieder kind door de Vader uniek geschapen is en dat wij samen als kinderen van dezelfde Vader, elkaar mogen helpen onze gaven en talenten, die we van hem hebben gekregen, te ontwikkelen. De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen. Daarom willen wij ieder kind onderwijs geven waarbij het kind zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen. Vanuit de wetenschap dat we allen kinderen van één Vader zijn, mogen we de kinderen helpen bij hun groei in het geloof. De bijbel, als Gods woord, is daarbij leidend voor alles wat we doen

Gelovend groeien

Onze missie legt uit waar we ten diepste voor staan. deze missie hebben we vertaald naar een visie op de volgende onderdelen:

Pedagogisch klimaat

In ons pedagogisch klimaat voelt iedereen zich geliefd om wie hij/zij is en worden leerlingen en leerkrachten uitgedaagd om te groeien. We stellen regels en bieden duidelijke structuren aan die door leerlingen, ouders en leerkrachten gedragen worden.

Leren

Wij leren onze leerlingen vaardigheden die van belang zijn om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij. In het proces hiernaartoe bereiken we dit met intrinsiek gemotiveerde leerlingen door middel van een onderwijsaanbod dat gericht is op betekenisvol, doelgericht, actueel, ontdekkend, betrokken onderwijs en het ‘van en met elkaar’ leren.

Team

Wij zijn als team een professionele leergemeenschap waarin wij passie hebben voor onderwijs en gebruik maken van elkaars talenten. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de school. Wij zijn vooruitstrevend en hebben aandacht voor de successen binnen onze school.

Op de Casper Diemerschool kiezen we voor methodes die dekkend zijn voor de kerndoelen.

Methodes

 • Bijbelonderwijs – Startpunt
 • Nederlandse taal – Taal actief versie 4
 • Aanvankelijk lezen – Veilig leren lezen KIM versie
 • Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip
 • Studerend lezen – Blits
 • Rekenen en wiskunde – Wereld in getallen versie 4
 • Aardrijkskunde – Alles in 1
 • Geschiedenis – Alles in 1
 • Natuur – Alles in 1
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling – Kanjertraining
 • Verkeer – Stap vooruit (gr. 3/4) / Op voeten en fietsen (gr. 5 t/m 8) VVN
 • Muziek – Vakdocent
 • Engels – Rosetta Stone & Take it Easy
 • Culturele vorming – Cultureel erfgoed

Onderbouw

 • Gecijferd bewustzijn – rekenen-wiskunde voor kleuters
 • Fonemisch bewustzijn – werkmap voor leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool

Vaardighedengroep

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen is een vaardighedengroep georganiseerd.