Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Onze school staat open voor christelijke ouders die Bijbelgetrouw onderwijs verlangen voor hun kinderen. Weet u van harte welkom en neem bij interesse contact op met de school.

Onze school heeft een christelijke identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit één van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd.

Ouders die de doelstelling van het bestuur kunnen onderschrijven zijn van harte welkom. Na aanmelding van kinderen volgt er een toelatinggesprek waarin wordt gesproken over de identiteit van ouders en school.

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.