Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Hartelijk welkom op onze school!

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.

Digitaal aanmelden

Met deze aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Aanmeldformulier basisonderwijs

"*" geeft vereiste velden aan

1Gegevens kind
2Noodnummers en medische gegevens
3Verzorgers
4Aanvullende gegevens

Gegevens kind

Geheim adres*
Geheim telefoonnummer*

Gegevens vorig onderwijs

Heeft uw kind op een andere school onderwijs gehad?*
Heeft uw kind een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) op de basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Heeft uw kind een VVE indicatie?*
Mag er contact opgenomen worden met het vorige onderwijs?*

Broers en zussen