Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Onze school heeft een christelijke identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit één van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd.

Ouders die het identiteitsdocument kunnen omarmen zijn van harte welkom. Na aanmelding van kinderen volgt er een toelatingsgesprek waarin wordt gesproken over de identiteit van ouders en school.

Met het aanmeldformulier meldt u uw kind aan op een basisschool van Scholengroep Hannah. Lever het formulier in bij de school of mail hem naar de school van uw keuze.

Van aanmelding naar inschrijving

Ouders spreken met deze aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school. De inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (directie) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek.

Toelatingsbeleid

De Hannah scholen zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.