Schoolgids

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

De schoolgids 2023-2024 is samengesteld om informatie te geven over de school. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan en wat voor school we willen zijn.

Aan de samenstelling van deze gids is veel zorg besteed. Het is echter ondoenlijk om door middel van een gids op alle vragen een passend antwoord te geven. Aarzelt u daarom niet om een nadere toelichting te vragen.