Parro

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Parro is een app voor ouders en leerkrachten om met elkaar te kunnen communiceren.

Waarom een app

Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor, berichten, mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen, of uw kind ziek melden.

Gesprekplanner

Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. Er kan één gesprek per kind gepland worden. Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan.

Een paar tips voor het gebruik van Parro

We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht.

Verschillende opties

U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht, en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep.

Starten met Parro

Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via ‘profiel’ kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.

Vragen omtrent Parro? Mail ons:
r.schuurman@hannahscholen.nl