Identiteit

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Gods bestaan is de grond onder ons leven. Dat besef helpt ons in overgave te leven. Het geeft rust en hoop. In onze scholen helpen we leerlingen om dat te ontdekken. Dat maakt energie vrij om te leren en om zich nu en later in te zetten in én voor deze samenleving (Jeremia 29: 4-7). In onze scholen oefenen we de stijl die past bij Gods Koninkrijk: wij willen God eren om wie Hij is en Hem dienen. Ons hart gaat uit naar onze naaste. Wij willen er voor de ander zijn. En wij streven naar een klimaat waarin ouders, leerlingen en medewerkers zich veilig en geborgen weten. Alleen dan kunnen we kwetsbaar zijn en als rolmodel fungeren. Wij doen ons best om de natuur te beschermen, omdat het Zijn schepping is.

De Casper Diemerschool bestaat al meer dan 100 jaar. De school werd opgericht in 1907 onder leiding van ds. Casper Diemer.

Christelijk onderwijs

De Casper Diemerschool is een school voor Christelijk onderwijs, dit zegt iets over de identiteit. Wij geloven dat de Here God ons gemaakt heeft en dat wij afhankelijk zijn van Hem. Wij weten dat Hij ons lief heeft en vanuit Zijn liefde willen wij dagelijks met elkaar samenwerken en elkaar liefhebben. Wij willen een veilige omgeving scheppen, waarin elk kind zich op niveau kan ontwikkelen, zich waardevol voelt, zelfstandig kan werken en zijn verantwoordelijkheid kan nemen. We houden daarbij rekening met de gaven en mogelijkheden van elkaar. Wij willen dat mensen ons herkennen als christen door de manier waarop wij met elkaar omgaan en dat uitstralen naar onze omgeving.

Wij leven en werken met vallen en opstaan. Als christenen zijn wij ons bewust van het kwaad om ons heen en in ons eigen leven. Maar we zijn ook nooit zonder hoop. We weten ons in Christus een nieuwe schepping want we leven van genade. In dat geloof en onder Gods zegen, zijn we in staat om mooi en goed werk te doen in de wereld om ons heen. Dat stelt ons ook in staat te accepteren dat wij fouten maken, maar ook om mild en vergevingsgezind te zijn jegens de ander.

In ons onderwijs dragen we dit uit en proberen we dit ook voor te leven. Zo leren we kinderen wie God is en hoe wij met Hem en voor Hem kunnen leven: en wat dat betekent voor onze omgang met ons zelf, de ander en de natuur.

In ons identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” hebben we dit nader uitgewerkt.

Onze kernwaarden

Liefde, vertrouwen, veilig, verantwoordelijk, aandacht, dankbaar.

Medewerkers, ouders en leerlingen vormen samen een gemeenschap in en om de school: daarin delen en leven we ons geloof in de levende God. Onze leerkrachten willen zo van binnenuit leermeester, rolmodel en mentor zijn voor de leerling. Als medewerkers geven wij uitdrukking aan onze verbondenheid door ondertekening van de medewerkersverklaring. Aan nieuwe ouders vragen we om de Ouderverklaring te ondertekenen. Voor de leden van de vereniging is er de Ledenverklaring. Alle zijn ze in lijn met ons identiteitsdocument.