Het team

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

De directie bestaat uit een locatiedirecteur en een locatiecoördinator. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de school.

U kunt bij hem terecht voor alle zaken die met school te maken hebben. Bij zijn afwezigheid is de locatiecoördinator het aanspreekpunt.

Directeur

Henk Veurink

Locatiecoördinator

Hanneke Pielman


Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is samen met de directie verantwoordelijk voor het formuleren van onderwijsinhoudelijk beleid, geeft vorm en inhoud aan een effectieve zorgstructuur binnen de school en helpt door middel van het coachen van leerkrachten om goed onderwijs te geven. Hanneke Pielman is onze IB-er.

Leerkrachten

Groep 1: Rebecca Schuurman & Anneke Dreschler
Groep 2: Judith Vrieling & Sjanet Hamberg
Groep 3/5: Zwanet Lindenhovius & Nora Bijl
Groep 4: Ineke Hofsink & Gerrie Hofsink
Groep 6: Jeanet Knol & Mariëlle Plaggenmars
Groep 7/8: Karel Pullen

Ondersteunend personeel

De leerkrachten worden in hun werk ondersteund door een onderwijsassistent, leerkrachtondersteuner en een conciërge.

Onderwijsassistent

Janneke aan het Rot

Leerkrachtondersteuner

Anneri Wijnholt
Sjanet Dorgelo

Administratief medewerker

Paula Hindriks

Conciërge

Harry Douma