Vaardighedengroep

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen is een vaardighedengroep georganiseerd. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen wekelijks les van onze hoogbegaafdheidsspecialist, Nora Bijl

Op de Casper Diemer school komen (twee) wekelijks kinderen bij elkaar in de vaardighedengroep. Deze kinderen komen hier om goed te kunnen functioneren, zich lekker in hun vel te voelen, te werken aan hun executieve functies en verrijking/verbreding van de aangeboden stof te krijgen.

Doel
Het doel van de vaardighedengroep kent twee kanten:

  • De kinderen ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om te leren. Hierbij kunt u denken aan: doorzetten bij moeilijke taken, omgaan met faalangst of perfectionisme, samenwerken, zelfreflectie etc. Hoe ouder de kinderen zijn, des te meer zal er aan vaardigheden gewerkt worden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs. De executieve functies zijn gekoppeld aan breinkrachten: Onthoud- en doekracht, stopkracht, buigkracht, plan- en regelkracht, tijdkracht, startkracht, gevoelskracht, aandachtkracht, doorzetkracht en spiegelkracht. In het rapport wordt de inzet van deze breinkrachten geëvalueerd.

 

  • De kinderen ontmoeten ontwikkelingsgelijken en doen samen met hen opdrachten op niveau. Ze leren hierbij de hogere denkvaardigheden gebruiken; analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom).

 

We werken hierbij met het SIDI. SiDi PO is een gestructureerde online toolbox, waarmee je vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong en een mogelijke begaafdheid in kaart kan brengen. Mocht uw kind voor deze vaardighedengroep in aanmerking komen, dan wordt u daarover door ons op de hoogte gesteld. Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij de desbetreffende leerkracht.

Ouders van de leerlingen uit de vaardighedengroep hebben de uitnodiging ontvangen voor de applicatie ‘Parro‘. Via deze applicatie wordt huiswerk, afspraken en nieuws gedeeld. We werken voornamelijk projectmatig en proberen aan te sluiten bij de thema’s van de school.

Voor nog meer uitdaging in het onderwijsaanbod kan er een doorverwijzing worden gegeven naar Manifesto. Zij krijgen een Google account om online te kunnen werken.