Kanjerschool

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Wij zijn een Kanjerschool!

De Casper Diemerschool is een Kanjerschool. Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen.

Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar omgaat.

Dat gaat niet vanzelf, maar dat is wel te leren. Alle leerlingen krijgen daarom bij ons de Kanjertraining en proberen zich zo goed mogelijk als een Kanjer te gedragen!

De Kanjertraining is gericht op het creëren en houden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de training komt er in het kort op neer, dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander.

Op onze school gelden de Kanjerregels:

  • We vertrouwen elkaar

  • We helpen elkaar

  • Niemand speelt de baas

  • Niemand lacht uit

  • Niemand doet zielig.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.

Het konijntje, de gele pet

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

De pestvogel, de zwarte pet

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het aapje, de rode pet

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

De tijger, de witte pet, de Kanjer! 

Het gedrag van een kind met een witte pet op is “rustig”. Het kind is innerlijk beschaafd; het pest, schreeuwt en scheldt niet, maar is behulpzaam en is te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven.

Vormen van gedrag

Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een aapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag kunt laten zien en onder dat zwarte, gele of rode petje zit altijd een wit kanjerpetje verstopt dat gezien mag worden. Daarvan willen we kinderen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte Kanjer zijn!

Kiezen voor gedrag

Je kunt kiezen. Zet je een petje op of niet. Heb je last van die gele, zwarte of rode pet?Gelukkig kun je een petje afdoen. Op deze manier zien kinderen dat ze een keuze hebben ten aanzien van hun eigen gedrag.

De Kanjerlessen zijn erop gericht om kinderen handvatten te geven in diverse sociale situaties. Andere doelen zijn onder meer dat leerlingen zich veilig voelen, dat pestproblemen worden opgelost en dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen.

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind.